Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Handleplan for læsning

Faseinddeling:

Fase 1:

 • Eleven har kendskab til og er bevidst om eget læseniveau
 • Eleven har viden om og kan anvende enkle læsestrategier. Fx forlyd, billeder, stavelsesinddeling
 • Eleven har viden om førlæsningsstrategier. Fx forside, indholdsfortegnelse, titel, emne)
 • Eleven kan kende forskel på en skønlitterær og en faglitterær tekst i forhold til opbygning, indhold og kendskab til tekstens formål
 • Eleven kan relatere sin egen verden til teksters indhold
 • Eleven har kendskab til hjemmesiders opbygning
 • Eleven kan tale om teksters tema
 • LIX: 5-10

Test:

Ordlæs 1

Tekstlæseprøve: Løven og musen

 

Fase 2

 • Eleven har viden om og kan anvende enkle førlæsningsstrategier, fx titel, forsideillustration, indholdsfortegnelse, emne.
 • Eleven har viden om og kan referere teksters indhold (hvem, hvad, hvor) samt følge en instruktion
 • Eleven har viden om, at tekster har begyndelse, midte og slutning
 • Eleven har kendskab til simpel syntaks. Fx ordets rod, bøjninger, tid og sætningsopbygning
 • Eleven har viden om tomme pladser og teksters tid og rum
 • Eleven kan læse alderssvarende tekster flydende: 100 ord/min
 • Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål. Fx Hvorfor.., hvordan kan det være?
 • LIX: 10-15

Slutmål: Eleven kan læse enkle tekster og bruge dem i hverdagssammenhænge

Test:

National test forår

 

Fase 3

 • Eleven har kendskab til førlæsningsmodeller. Fx mindmap, brainstorm, tankekort
 • Eleven skal kunne finde et passende søgeord til et emne på fx bibliotek eller på hjemmesider
 • Eleven skal kunne stillelæse, have en god tekstforståelse og god læsehastighed: ca. 120 ord/min
 • Eleven har viden om egen læsekompetence. Fx kan jeg stillelæse?
 • Eleven skal kunne lave personkarakteristik
 • LIX: 15-20

Test:

Frivillig national test efterår: 2. klasse

 

Fase 4

Kompetencemål: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelser og faglig viden

 • Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder og heraf kunne vurdere hjemmesiders relevans
 • Eleven skal kunne formulere enkle læseformål
 • Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning
 • Eleven kan gengive teksters budskab
 • Eleven har kendskab til og kan anvende læseforståelsesstrategier til multimodale tekster
 • Eleven ved hvilke strategier, han kan benytte ved manglende forståelse
 • Eleven kan lave et referat
 • Eleven kan lave et resume
 • Eleven har kendskab til afsender og modtagerforhold

Test:

Obligatorisk national test forår

 

Fase 5

 • Eleven kan vurdere relevansen af søgeresultater på div hjemmesider
 • Eleven har viden om rubrikker, billeder og diagrammer og grafik (faglig læsning)
 • Eleven kan læse med fordobling
 • Eleven kan læse på, - mellem, - og bag linjerne
 • Eleven kan strukturere teksters indhold
 • Eleven kan inddrage flere tekster i sin forståelse
 • Eleven har viden om begyndende perspektivering
 • Læsehastighed:

Test:

National test efterår: 4. klasse

 

Fase 6:

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

 • Eleven har teknikker til at gennemføre billede-og fuldtekstsøgning
 • Eleven kan vurdere om teksten svarer til læseformålet
 • Eleven kan vurdere egen forståelse og kan anvende strategier ved manglende forståelse
 • Eleven har genrekendskab
 • Eleven kan sætte tekster i kontekst
 • Eleven har begyndende forståelse for kildekritik
 • Hastighed.

Test:

Obligatorisk national test forår

 

Fase 7

 • Eleven kan forholde sig kildekritisk til tekster
 • Eleven kan vurdere afsender og modtager/målgruppe
 • Eleven kan læse og strukturere omfangsrige tekster
 • Eleven har viden om og kan anvende analysebegreber
 • Eleven har viden om tekstformål
 • Hastighed:

Test:

National test efterår: 6. klasse

 

Fase 8

 • Eleven kan selvstændigt planlægge og gennemføre informationssøgning
 • Eleven kan illustrere komplekse teksters situationer og forløb. FX anvende grafiske modeller mv.
 • Eleven har viden om og forståelse for formelle tekster
 • Eleven kan reflektere over teksters indhold og kan opsætte scenarier
 • Hastighed:

Test:

Obligatorisk national test- efterår og forår

 

Fase 9

Kompetencemål: Eleven kan læse og diskutere teksters betydning i sammenhænge

 • Eleven har viden om og kan anvende metakognitive læsestrategier
 • Eleven kan forstå tekster gennem analyse og har viden om analyseredskaber
 • Hastighed: